განათლება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი (2015-2019)წ. - ბაკალავრის ხარისხი.

კარიერა

ფარმაცევტული კომპანია "ჯპს" - ფარმაცევტი (2016-2018)წ.

2020 წლიდან რეაბილიტაციის ცენტრის "რეჰაბ სფეისი" რეაბილიტოლოგი

ტრენინგები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - მუხლისა და მენჯ-ბარძაყის სახსრის ენდოპროთეზირების შემდგომი რეაბილიტაცია (2018)წ.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - საყრდენ-მამოძრავებელ სისტემის კილნიკური და ფუნქციური სისტემების შეფასება(გონიომეტრია, MMT) შემდგომი რეაბილიტაცია (2019)წ.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - ფიზიკური ფაქტორების გამოყენება საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის რეაბილიტაციაში (2019)წ.

Theme Image